DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Administratiu/va mobilitat interdivisions

BASES QUE REGIRAN LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA INTERN PER MOBILITAT INTERDIVISIONS.

CONVOCATORIA DE DATA 12/01/2022

Les funcions bàsiques són :

És el personal que desenvolupa les tasques habituals d’un departament d’Administració i Finances, de caràcter tècnic-administratiu, de gestió i de suport d’atenció al públic, utilitzant les eines de treball que es facilitin, fonamentalment les de tipus informàtic pròpies del seu nivell. A més amés, també es realitzaran taques de gestió de la caixa efectiu i la tresoreria, així com tasques administratives de l’àmbit de Recursos Humans i Nòmines. En aquesta categoria també s’engloba l’Administratiu/va responsable dels tràmits administratius del Cementiri. Aquests, estaran sota la supervisió del Cap de Serveis i del Cap d’Administració i Finances.

El salari anual és el fixat per conveni propi de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp vigent.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

12/01/2022 - Publicació bases a la web coorporativa .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 24/01/2022

25/01/2022 - Publicació llista provisional persones admeses i excloses . Termini per presentació d'al·legacions: 30/01/2022

26/01/2022 - Publicació llista definitiva persones admeses i excloses i publicació dates prova teòrica i entrevista.

28/01/2022 - Publicació resultats prova teòrica i entrevista i proposta contractació.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES QUE REGIRAN LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEÒRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball

Cap d'administració i finances promoció interna

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA …

Anar a l'oferta de treball