DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Auxiliar polivalent modalitat contracte de relleu temporal al 50% de la jornada 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL EN MODALIDAT DE CONTRACTE DE RELLEU AL 50% DE LA JORNADA PER PROMOCIÓ LLIURE D'UN/A AUXILIAR POLIVALENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2022-01170 DE DATA 18/02/2022

Les funcions bàsiques són :

 a)  Funcions administratives:

  1. Suport en la atenció a les famílies i públic (trucades telefòniques i informació general, venda de flors... etc)
  2. Suport a les famílies en les tasques i tràmits addicionals.
  3. Preparar i recopilar documentació i introduir-la en la base de dades.
  4. Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
  5.  Altres tasques de suport administratiu.
 • b) Realització de cerimònies de comiat.
 • c)Suport al dol.
 • d)Gestió i seguiment dels actes de promoció cultural i patrimonial
 • e)Gestió i suport a les accions de comunicació encomanades per la gerència operativa
 •  f)Suport als funeraris en les següents tasques, en els casos que sigui necessari:
  1. Recollida de difunts en lloc de la defunció.
  2. Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.
  3. Control d’objectes personals del difunts.
  4. Xofer i ajudant en cerimònies.
  5. Recepció i trasllat de difunts.
  6. Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.
  7. Petites reparacions a fèretres.
  8. Tasques de neteja dels vehicles funeraris.
  9. Suport al Cementiri sense que impliqui tasques de paleta i tancament de les sepultures en les inhumacions ni les reduccions
  10. Suport al forn crematori, sense que impliqui tasques específiques de manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
  11. Gestió documental bàsica.
  12. Suport a la neteja i la bona imatge del servei.
  13. Atenció a les famílies.
  14. Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.
  15.  Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

IMPORTANT: Els candidats/es han de ser treballadors temporals de l'entitat o estar inscrits com a demanant d'ocupació

15/02/2022 - Publicació bases al web .- Consulteu bases. 

18/02/2022 - Publicació bases al BOPT

08/03/2022 - Publicació llistat persones admeses i excloses provisional. Termini al·legacions:13/03/2022

14/03/2022 - Publicació llistat persones admeses i excloses definitiu, composició membres del Tribunal i convocatòria prova de català. 

17/03/2022 - Publicació resultats prova de català i convocatòria prova pràctica. 

22/03/2022 - Publicació resultats pràctica i convocatòria prova de cerimònia. 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU - BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVA DE CATALÀ I CONVOCATÒRIA DE PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVA PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA PROVA DE CERIMÒNIA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball