DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PLAÇA INDEFINIDA D'ADMINISTRATIU_IVA PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA ADMINISTRATIU O ADMINISTRATIVA INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

BOPT CVE 2023-04023

L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per taxa de reposició 2022 d’una persona de categoria administratiu o administrativa vacant a la plantilla de personal de

Reus Serveis Municipals SA. Les funcions són les següents:
És el personal que desenvolupa les tasques habituals d’un departament d’Administració i Finances, de caràcter tècnic-administratiu, de gestió i de suport d’atenció al públic, utilitzant les eines de treball que es facilitin, fonamentalment les de tipus informàtic pròpies del seu nivell. A més amés, també es realitzaran taques de gestió de la caixa efectiu i la tresoreria, així com tasques administratives de l’àmbit de Recursos Humans i Nòmines. En aquesta categoria també s’engloba l’Administratiu/va responsable dels tràmits administratius del Cementiri. Aquests, estaran sota la supervisió del Cap de Serveis i del Cap d’Administració i Finances. També, segons les característiques de cada persona, els Administratius podran realitzar cerimònies de comiat.


El salari serà el estipulat pel conveni col·lectiu de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp en el de realitzar la contractació.

 

12/05/2023: Publicació de les bases al BOPT. Fi de termini de presentació de candidatures 01/06/2023

BASES INDEFINIT ADMINISTRATIU_VA BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

Plantilla INSCRIPCIO PROCES SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL PER LA COBERTURA D'UNA BAIXA DE PARTERNITAT D'UN PEO/ONA DE CEMENTIRI

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal per interinitat per la cobertura d'una paternitat d’una persona en categoria de peó o peona de cementiri de la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA,   Funcions…

Anar a l'oferta de treball

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL AL 50% PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN/A OFICIAL DE CEMENTIRI/CREMATORI/JARDINER

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el desembre del 2024, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial/a de Cementiri-Crematori…

Anar a l'oferta de treball

BASES PLAÇA INDEFINIDA D'OFICIAL_A DE CEMENTIRI PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA D’OFICIAL/A DE CEMENTIRI INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA BOPT CVE 2023-04030 L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per…

Anar a l'oferta de treball