DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PLAÇA INDEFINIDA DE TANATOPRACTOR O TANATOPRACTORA PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA OFICIAL TANATOPRACTOR O TANATOPRACTORA INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

BOPT 2023-04019

L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per taxa de reposició 2022 d’una persona oficial tanatopractor o tanatopractora vacant a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA.

És el personal que s’encarrega de les tasques relatives als serveis funeraris, juntament amb les tasques de tanatopràxia i tanatoestètica que la normativa vigent en permeti.

Les funcions bàsiques són :

1. Recollida de difunts en lloc de la defunció.

2. Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

3. Control d’objectes personals del difunts.

4. Xofer i ajudant en cerimònies.

5. Recepció i trasllat de difunts.

6. Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

7. Petites reparacions a fèretres.

8. Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

9. Gestió documental bàsica.

10. Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

11. Atenció a les famílies.

12. Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

13. Realització de tasques de tanatopràxia i tanatoestètica d’acord amb la normativa vigent.

14. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

La retribució anual serà la que marquen les taules salarials del conveni col·lectiu de Ser veis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

12/05/2023: Publicació de les bases al BOPT. Fi termini per presentar candidatures 01/06/2023

BASES INDEFINIT TANATOPRACTOR_A BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

Plantilla INSCRIPCIO PROCES SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL PER LA COBERTURA D'UNA BAIXA DE PARTERNITAT D'UN PEO/ONA DE CEMENTIRI

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal per interinitat per la cobertura d'una paternitat d’una persona en categoria de peó o peona de cementiri de la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA,   Funcions…

Anar a l'oferta de treball

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL AL 50% PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN/A OFICIAL DE CEMENTIRI/CREMATORI/JARDINER

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el desembre del 2024, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial/a de Cementiri-Crematori…

Anar a l'oferta de treball

BASES PLAÇA INDEFINIDA D'OFICIAL_A DE CEMENTIRI PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA D’OFICIAL/A DE CEMENTIRI INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA BOPT CVE 2023-04030 L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per…

Anar a l'oferta de treball