DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PLAÇA INDEFINIDA D'OFICIAL_A DE CEMENTIRI PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA D’OFICIAL/A DE CEMENTIRI INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

BOPT CVE 2023-04030

L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per taxa de reposició 2022 d’una persona de categoria d’oficial/a de Cementiri vacant a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA.


És el personal que s’encarrega de les tasques directament relacionades amb el cementiri (inhumacions, exhumacions, reduccions, trasllats etc).Les funcions bàsiques són:
1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions.
2. Neteja dels recintes.
3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al cementiri i els seus accessos.
4. Suport al forn crematori, manteniments diversos, sense que impliqui tasques específiques de manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
5. Feines de paleta en general i manteniment.
6. Col·locació de làpides i d’altres.
7. Atenció a les famílies.
8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.


Segons les necessitats del servei, també podran realitzar incineracions.


El salari serà el estipulat pel conveni col·lectiu de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp en el moment de realitzar la contractació.

 

12/05/2023: Publicació de les bases al BOPT. Fi de termini de presentació de candidatures 01/06/2023

BASES INDEFINIT OFICIAL_A CEMENTIRI BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

Plantilla INSCRIPCIO PROCES SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL PER LA COBERTURA D'UNA BAIXA DE PARTERNITAT D'UN PEO/ONA DE CEMENTIRI

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal per interinitat per la cobertura d'una paternitat d’una persona en categoria de peó o peona de cementiri de la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA,   Funcions…

Anar a l'oferta de treball

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL AL 50% PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN/A OFICIAL DE CEMENTIRI/CREMATORI/JARDINER

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el desembre del 2024, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial/a de Cementiri-Crematori…

Anar a l'oferta de treball

BASES PLAÇA INDEFINIDA D'ADMINISTRATIU_IVA PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA ADMINISTRATIU O ADMINISTRATIVA INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA BOPT CVE 2023-04023 L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida…

Anar a l'oferta de treball