DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT CVE 2023-10722

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es de Contractació vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA.

Els/les Agents de Contractació són el personal que està capacitat per oferir, tramitar i contractar els serveis que l’empresa presta als usuaris , coordinant-se amb els departaments que siguin necessaris i procurant en tot moment la satisfacció del client.

Les funcions bàsiques són :

1. Atenció al públic.

2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.

3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.

4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.

5. Generació d’ordres de treball.

6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.

7. Suport a les tasques administratives.

8. Seguiment de morosos.

9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

30/11/2023: Publicació de les bases i formulari d'inscripció. Data fi de recepció de candidatures: 28/12/2023.

04/01/2024: Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses. Fi termini per presentar documentació complementària o al·legacions: 09/01/2024.

12/01/2024: Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses, convocatòria prova de català i composició membres del Tribunal. 

18/01/2024: Publicació resultat prova de català i convocatòria prova teòrica i pràctica. 

08/02/2024: Publicació resultats prova teòrica i pràctica. Declaració de desert el lloc de treball.

 

 

PLANTILLA INSCRIPCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES PROCES DE SELECCIO PUBLICADES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, PROVA CATALA I COMPOSICIO MEMBRES TRIBUNAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

RESULTATS PROVA CATALA I CONVOCATORIA PROVA TEORICA I PRACTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

RESULTATS PROVA TEORICA I PRACTICA I FINAL DEL PROCES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

Objecte de la convocatòria El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.La vigència de la…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIO TEMPORAL ADMINISTRATIU/VA TECNIC/A DE COMPRES

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ADMINISTRATIU PER LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA SOCIETAT REUS…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER INTERINITAT I POSTERIOR BORSA DE TREBALL D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINDER/A

CONVOCATÒRIA BOPT DE DATA 20-11-2023 CVE  2023-10260 L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal d’interinitat mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial de Cementiri-Crematori-Jardiner/a i posterior…

Anar a l'oferta de treball