DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PROCES DE SELECCIO TEMPORAL ADMINISTRATIU/VA TECNIC/A DE COMPRES

BOPT CVE 2024-00455

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ADMINISTRATIU PER LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA SOCIETAT REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, en règim de lliure concurrència, mitjançant concurs –oposició, d’una plaça de tècnic/a per la tramitació dels expedients de contractació. Les funcions a realitzar són les següents: 

- Elaboració de plecs de clàusules de prescripcions tècniques, informe de necessitats i certificat d’existència de crèdit.

- Coordinació amb l’Assessoria jurídica de RSM en matèria dels expedients de contractació.

- Analitzar i fer el seguiment de la contractació administrativa de SFRBC, la calendarització i programació de cíclica de la contractació. 

- Seguiment i control de l’execució i extinció dels contractes.

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

17/01/2024: Publicació de les bases al web.

25/01/2024: Publicació de les bases al BOPT. Fi de termini de presentació de candidatures 14/02/2024

16/02/2024: Publicació del llistat provisional de persones admeses i excloses. Fi de termini de presentació d'al·legacions: 21/02/2024.

23/02/2024: Publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses. Convocatòria prova de català i composició Membres del Tribunal.

PLANTILLA PROCES DE SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES PROCES DE SELECCIO PUBLICADES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES, CONVOCATORIA CATALA I MEMBRES DEL TRIBUNAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

Objecte de la convocatòria El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.La vigència de la…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT CVE 2023-10722L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es de…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER INTERINITAT I POSTERIOR BORSA DE TREBALL D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINDER/A

CONVOCATÒRIA BOPT DE DATA 20-11-2023 CVE  2023-10260 L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal d’interinitat mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial de Cementiri-Crematori-Jardiner/a i posterior…

Anar a l'oferta de treball