DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Borsa de treball auxiliar administratiu de SFReus 2020-2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 05/02/2020

Termini per presentar sol·licituds: en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

AVÍS IMPORTANT: S'ha detectat que l'adreça de correu electrònic on s'ha d'enviar la inscripció és incorrecte. L'adreça correcte és: rrhh@sfreus.cat

Funcions bàsiques:

Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.

Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.

 

Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.

 

Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.

 

Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.

 

Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.

 

Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.

 

Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.

 

Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

 

Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.

 

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

25/02/2020 - Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos. Consulteu el llistat.

02/03/2020 - Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos. Consulteu el llistat.

02/03/2020 - Publicació de la convocatòria de la prova de català. Consulteu el llistat.

05/03/2020 - Publicació del resultat de la prova de català. Consulteu el llistat.

05/03/2020 - Publicació de la convocatòria per la prova pràctica. Consulteu el llistat

15/05/2020 - Publicació del resultat de la prova pràctica i convocatòria psicomètrica. Consulteu el listat

27/05/2020 - Publicació del resultat de la prova psicomètrica. Consulteu el llistat

10/06/2020 - Publicació del resultat de l'entrevista i llista resultat global final. Consulteu el llistat

07/12/2020 - Publicació del nou ordre de llista definitiva. Consulteu el llistat

30/12/2020 - Publicació del nou ordre de llista definitiva. Consulteu el llistat

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA CONVOCATÒRIA PROVA DE CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA RESULTATS PROVA DE CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA CONVOCATÒRIA PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

TRIBUNAL QUALIFICADOR

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA RESULTATS PROVA DE PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA RESULTATS PROVA PSICOMETRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ ORDRE BORSA DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ DEFINITIVA ORDRE BORSA DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball

Cap d'administració i finances promoció interna

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA …

Anar a l'oferta de treball