Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Borsa de Treball Auxiliar Administratiu de SFREUS 2020_2022 Imprimir

Llistat de defuncions

 BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 05/02/2020

Termini per presentar sol·licituds: en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

AVÍS IMPORTANT: S'ha detectat que l'adreça de correu electrònic on s'ha d'enviar la inscripció és incorrecte. L'adreça correcte és: rrhh@sfreus.cat

Funcions bàsiques:

  • Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
  • Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
  • Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
  • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
  • Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.
  • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.
  • Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
  • Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.
  • Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
  • Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

25/02/2020 - Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos. Consulteu el llistat.

02/03/2020 - Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos. Consulteu el llistat.

02/03/2020 - Publicació de la convocatòria de la prova de català. Consulteu el llistat.

05/03/2020 - Publicació del resultat de la prova de català. Consulteu el llistat.

05/03/2020 - Publicació de la convocatòria per la prova pràctica. Consulteu el llistat

15/05/2020 - Publicació del resultat de la prova pràctica i convocatòria psicomètrica. Consulteu el listat

27/05/2020 - Publicació del resultat de la prova psicomètrica. Consulteu el llistat

10/06/2020 - Publicació del resultat de l'entrevista i llista resultat global final. Consulteu el llistat

07/12/2020 - Publicació del nou ordre de llista definitiva. Consulteu el llistat

30/12/2020 - Publicació del nou ordre de llista definitiva. Consulteu el llistat


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals