DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Borsa de treball d'agents de contractació 2021-2023

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D'AGENTS DE CONTRACTACIÓ

DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-04720

Data de la publicació al BOPT: 31/05/2021

Termini per presentar sol·licituds: en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Funcions bàsiques:

  1. 1. Atenció al públic.
  2. 2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.
  3. 3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.
  4. 4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.
  5. 5. Generació d’ordres de treball.
  6. 6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.
  7. 7. Suport a les tasques administratives.
  8. 8. Seguiment de morosos.
  9. 9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

També, segons les característiques de cada persona, els Agents de Contractació podran realitzar cerimònies de comiat.
 

Els interessats poden presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

31/05/2021 - Publicació de les bases

22/06/2021 - Publicació llistat provisional. Data límit per presentar al·legacions: 27 de juny.

30/06/2021 - Publicació llistat llistat definitiu admesos-exclosos i convocatòria catala

06/07/2021 - Publicació del resultat de la prova de català.

06/07/2021 - Publicació de la convocatòria per a la prova teòrica

13/07/2021 - Publicació dels resultats de la prova teòrica i convocatòria de la prova pràctica.

15/07/2021 - Publicació dels resultats de la prova pràctica i convocatòria de l'entrevista.

16/07/2021 - Publicació dels resultats finals i l'ordre de la llista

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEÒRICA I CONVOCATÒRIA PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTA RESULSTATS FINALS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

  BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de…

Anar a l'oferta de treball

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball