DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATÒRIA BOPT CVE 2022-04087 DE DATA 23/05/2022

 

Les funcions a realitzar són les següents:

 1. Preparar i recopilar documentació i introduir-la en la base de dades.

2. Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

3. Suport en la atenció a les famílies i públic (trucades telefòniques i informació general,

venda de flors... etc).

4. Suport a les famílies en les tasques i tràmits addicionals.

5. Gestió i control de l’agenda de la gerència operativa.

6. Altres tasques de suport administratiu pròpies del departament d’administració.

Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

 

23/05/2022 - Publicació bases al web i al BOPT .- Consulteu bases.  Termini de presentació de candidatures: 07/06/2022

13/06/2022 - Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses.  Termini per presentar al·legacions: 18/06/2022

20/06/2022 - Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses.  Convocatòria d'examen de català i proves teòrica i pràctica. 

24/06/2022 - Publicació resultats prova tipus test i prova teòric-pràctica. Convocatòria entrevista pel dia 27/06/2022. 

27/06/2022 - Publicació resultats i finals i composició de la borsa de treball vigent fins el 26/06/2024. 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVES TEST I TEÒRIC-PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT FINAL I COMPOSICIO BORSA DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL PER LA COBERTURA D'UNA BAIXA DE PARTERNITAT D'UN PEO/ONA DE CEMENTIRI

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal per interinitat per la cobertura d'una paternitat d’una persona en categoria de peó o peona de cementiri de la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA,   Funcions…

Anar a l'oferta de treball

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL AL 50% PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN/A OFICIAL DE CEMENTIRI/CREMATORI/JARDINER

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el desembre del 2024, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial/a de Cementiri-Crematori…

Anar a l'oferta de treball

BASES PLAÇA INDEFINIDA D'OFICIAL_A DE CEMENTIRI PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA D’OFICIAL/A DE CEMENTIRI INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA BOPT CVE 2023-04030 L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per…

Anar a l'oferta de treball