DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BORSA DE TREBALL DE FUNERARIS I FUNERÀRIES DE SEGONA 2023-2025

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE FUNERARI/A DE SEGONA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA- CONVOCATÒRIA BOPT CVE | | 2023-00286

 

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions.

Funcions bàsiques:

1.    Recollida de difunts en lloc de la defunció.

2.    Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

3.    Control d’objectes personals del difunts.

4.    Xofer i ajudant en cerimònies.

5.    Recepció i trasllat de difunts.

6.    Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

7.    Petites reparacions a fèretres.

8.    Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

9.    Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts.

10.  Suport al forn crematori, manteniment del forn i altres instal·lacions.

11.  Gestió documental bàsica.

12.  Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

13.  Atenció a les famílies.

14.  Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

15.  Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

Les persones aspirants han de presentar la documentació enumerada a les bases així com la plantilla d'inscripció al procés que troba adjunta. 

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

18/01/2023: Publicació al BOPT de les bases. Termini d'inscripció de candidatures 02/02/2023

27/01/2023. Aclariment: l'ordenança municipal reguladora dels serveis funeraris a Reus es pot trobar: I_20120818_2012_09174_BOPT (reus.cat)

07/02/2023: Publicació del llistat provisional de persones admeses i excloses. Termini per presentar al·legacions fins el 09 de febrer a les 23:59h.

10/02/2023: Publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses. Convocatòria prova de català i teòrica. Composició membres del Tribunal.

15/02/2023: Publicació dels resultats de la prova de català i teòrica i convocatòria de la prova pràctica

17/02/2023: Publicació dels resultats de la prova pràctica i convocatòria de l'entrevista

22/02/2023: Publicació dels resultats finals i ordre de la borsa de treball vigent fins el 21/02/2025

15/03/2023: Publicació de nova llista i ordre de la borsa de treball vigent fins el 21/02/2025

30/03/2023: Publicació de nova llista i ordre de la borsa de treball vigent fins el 21/02/2025

24/04/2023: Publicació de nova llista i ordre de la borsa de treball vigent fins el 21/02/2025

PUBLICACIO BOPT BASES BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERARIES DE SEGONA 2023_2025.pdf

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

Plantilla INSCRIPCIO PROCES SELECCIO.pdf

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCATÒRIA PROVA CATALÀ I TEÒRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS CATALÀ, PROVA TEÒRICA I CONVOCATÒRIA PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS I ORDRE DE LA BORSA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ LLISTA I ORDRE DESPRÉS DE DOS RENUNCIES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ LLISTA I ORDRE DESPRÉS D'UNA RENUNCIA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ LLISTA I ORDRE NOU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ LLISTA I ORDRE NOU 22/08/2023

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT 2023-2025

  BOPT CVE 2023-05689 L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places d‘auxiliar polivalent vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles…

Anar a l'oferta de treball

BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

  BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball