DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE FUNERARI/A DE SEGONA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA- CONVOCATÒRIA BOPT CVE | | 2023-00286

 

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions.

Funcions bàsiques:

1.    Recollida de difunts en lloc de la defunció.

2.    Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

3.    Control d’objectes personals del difunts.

4.    Xofer i ajudant en cerimònies.

5.    Recepció i trasllat de difunts.

6.    Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

7.    Petites reparacions a fèretres.

8.    Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

9.    Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts.

10.  Suport al forn crematori, manteniment del forn i altres instal·lacions.

11.  Gestió documental bàsica.

12.  Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

13.  Atenció a les famílies.

14.  Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

15.  Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

Les persones aspirants han de presentar la documentació enumerada a les bases així com la plantilla d'inscripció al procés que troba adjunta. 

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

18/01/2023: Publicació al BOPT de les bases. Termini d'inscripció de candidatures 02/02/2023

27/01/2023. Aclariment: l'ordenança municipal reguladora dels serveis funeraris a Reus es pot trobar: I_20120818_2012_09174_BOPT (reus.cat)

PUBLICACIO BOPT BASES BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERARIES DE SEGONA 2023_2025.pdf

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

Plantilla INSCRIPCIO PROCES SELECCIO.pdf

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball