DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Borsa de treball de peó de cementiri 2021-2023

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE CEMENTIRI,DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-09336 DE DATA 04/11/2021

Les funcions bàsiques són :

  1. 1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions
  2. 2. Neteja dels recintes
  3. 3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al
  4. cementiri i els seus accessos
  5. 4. Suport al forn crematori, manteniments diversos, sense que impliqui tasques específiques de
  6. manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
  7. 5. Feines de paleta en general i manteniment
  8. 6. Col·locació de làpides i d’altres
  9. 7. Atenció a les famílies
  10. 8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball

IMPORTANT: Rectificació de les funcions bàsiques que hi ha descrites a les bases. Les correctes són les identificades a aquest anunci.

Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

04/11/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 24/11/2021

09/11/2021 - Publicació rectificació errada en la publicació de funcions bàsiques segons conveni.

25/11/2021 - Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses - Termini per presentar al·legacions 30/11/2021. 

02/12/2021 - Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria de la prova de català.

10/12/2021 - Publicació resultat de la prova de català i convocatòria prova pràctica.

17/12/2021 - Publicació resultats final i ordre de la borsa

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

RECTIFICACIÓ ERRADA EN LES FUNCIONS BÀSIQUES DESCRITES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVA DE CATALÀ I CONVOCATÒRIA DE PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball