DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE CEMENTIRI 2021-2023

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE CEMENTIRI,DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-09336 DE DATA 04/11/2021

Les funcions bàsiques són :

  1. 1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions
  2. 2. Neteja dels recintes
  3. 3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al
  4. cementiri i els seus accessos
  5. 4. Suport al forn crematori, manteniments diversos, sense que impliqui tasques específiques de
  6. manipulació dels controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
  7. 5. Feines de paleta en general i manteniment
  8. 6. Col·locació de làpides i d’altres
  9. 7. Atenció a les famílies
  10. 8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball

IMPORTANT: Rectificació de les funcions bàsiques que hi ha descrites a les bases. Les correctes són les identificades a aquest anunci.

Els interessats han de presentar la sol·licitud, seguint les indicacions de les bases adjuntes, amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar les bases.

04/11/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 24/11/2021

09/11/2021 - Publicació rectificació errada en la publicació de funcions bàsiques segons conveni.

25/11/2021 - Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses - Termini per presentar al·legacions 30/11/2021. 

02/12/2021 - Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria de la prova de català.

10/12/2021 - Publicació resultat de la prova de català i convocatòria prova pràctica.

17/12/2021 - Publicació resultats final i ordre de la borsa

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

RECTIFICACIÓ ERRADA EN LES FUNCIONS BÀSIQUES DESCRITES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVA DE CATALÀ I CONVOCATÒRIA DE PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT: Pendent de publicar L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER INTERINITAT I POSTERIOR BORSA DE TREBALL D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINDER/A

CONVOCATÒRIA BOPT DE DATA 20-11-2023 CVE  2023-10260   L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal d’interinitat mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial de Cementiri-Crematori-Jardiner/a i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT 2023-2025

  BOPT CVE 2023-05689 L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places d‘auxiliar polivalent vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles…

Anar a l'oferta de treball