Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Borsa de Treball Funerari de SFREUS Imprimir

Llistat de defuncions

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIAL DE FUNERARI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 18/12/2018

Termini per presentar sol·licituds: en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Funcions bàsiques:

 1. Recollida de difunts en lloc de la defunció.
 2. Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.
 3. Control d’objectes personals del difunts.
 4. Xofer i ajudant en cerimònies.
 5. Recepció i trasllat de difunts.
 6. Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.
 7. Petites reparacions a fèretres.
 8. Tasques de neteja dels vehicles funeraris.
 9. Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts.
 10. Suport al forn crematori, manteniment del forn i altres instal·lacions.
 11. Gestió documental bàsica.
 12. Suport a la neteja i la bona imatge del servei.
 13. Atenció a les famílies.
 14. Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.
 15. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

03/01/2019 - Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos. Consulteu la llista.

14/01/2019 - Llistat Admesos i Exclosos. Consulteu la llista

14/01/2019 - Llistat prova català i exempts. Consulteu la llista.

22/01/2019 - Llistat del resultat de la prova pràctica. Consulteu la llista.

22/01/2019 - Convocatòria de l'entrevista. Consulteu la llista.

29/01/2019 - Publicació de la Llista d'admesos finals a la borsa. Consulteu la llista.

14/11/2019 - Publicació de la Llista d'admesos actualitzada. Consulteu la llista.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals