Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Borsa de Treball Peó de Cementiri de SFREUS Imprimir

Llistat de defuncions

 BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE CEMENTIRI, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: 04/10/2017

Termini per presentar sol·licituds: en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

 

Funcions bàsiques:

  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i reduccions
  2. Neteja dels recintes
  3. Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al cementiri i els seus accessos
  4.  Suport al forn crematori: fer incineracions, manteniment del forn i altres instal·lacions
  5. Feines de paleta en general i manteniment.

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Data de la Publicació de la Llista Provisional d'Admesos i Exclosos: 03/11/2017. Vegeu document adjunt.

Data de la Publicació de la Llista Definitiva d'Admesos i Exclosos: 13/11/2017. Vegeu document adjunt.

Data de la Publicació de la Convocatòria per a la realització de la prova pràctica: 20/01/2017. Vegeu document adjunt.

 Data de la Publicació de la Llista Definitiva de la Borsa de Treball: 30/11/2017. Vegeu document adjunt.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals