DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Cap d'administració i finances promoció interna

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-04191 DE DATA 18/05/2021

Les funcions bàsiques són :

Les funcions bàsiques són :
1. Supervisió de tots els processos comptables i impositius.
2. Coordinació i supervisió de tots els processos del departament financer.
3. Responsabilitat de la comptabilitat general, tresoreria, impostos, elaboració de comptes
anuals i comptabilitat analítica.
4. Supervisió dels tancaments mensuals, trimestrals i anuals.
5. Desenvolupament continu i implementació de pràctiques més eficients de procediments
administratiu-comptables.
6. Gestió de l’equip d’administració: coordinació, supervisió i motivació.
7. Relació amb entitats financeres, així com amb altres assessors externs (auditors, assessor
fiscal).
8. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.
9. Funciones complementàries al lloc de treball: suport operatiu a gerència de la divisió,
seguiment dels sistemes implementats de qualitat; suport en l’elaboració del material de
comunicació i màrqueting, suport a assessoria jurídica en matèria de contractes del sector
públic. 

Per a més informació, poden consultar els documents adjunts.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

18/05/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 07/06/2021

 08/06/2021 - Publicació llistat admesos i exclosos, Tribunal i convocotaròria pràctica

BASES QUE REGIRAN LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT ADMESOS I EXLOSOS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball