DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Coordinador/a de funerari/a per promoció interna

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A COORDINADOR/A DE FUNERARIS/ES

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-09838 DE DATA 17/11/2021

Les funcions bàsiques són :

És el personal que s’ocupa de la planificació i seguiment dels treballs relacionats amb els Serveis Funeraris, coordinant els mitjans tècnics i humans per a prestar als usuaris el servei corresponent. Realitzarà tasques d’atenció a les famílies i de gestió documental bàsica. Tindrà al seu càrrec als Funeraris/es, Funeraris/es de segona, Netejador/a, oficial tanatopractor/a i l’auxiliar polivalent en els moments que realitzin tasques de l’activitat de serveis funeraris.

Per a més informació, poden consultar els documents adjunts.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

17/11/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 02/12/2021

07/12/2021 - Publicació llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria de l'examen de català.

10/12/2021 - Publicació resultat de l'examen de català.

20/12/2021 - Publicació resta de resultats de les proves i proposta de candidat/a.

BASES QUE REGIRAN LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVES I PROPOSTA NOMENAMENT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball