Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Enquestes de satisfacció i de percepció de la qualitat Imprimir

Llistat de defuncions

La Divisió de Reus Serveis Municipals SA, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, du a terme enquestes de satisfacció i de percepció de la qualitat als seus usuaris.

Aquestes accions permeten saber quina valoració tenen els usuaris dels nostres serveis i instal·lacions, prendre consciència de com perceben els usuaris tot allò que els posem al seu abast i establir les mesures correctores més adients per millorar.

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp encomana periòdicament a una empresa especialista en aquest àmbit, externa, aliena i independent, la realització d'aquestes enquestes

Aquesta iniciativa va començar l'any 2016, i a través d'aquest canal donem a conèixer els resultats que s'obtenen.

Any 2016

Els resultats d’aquesta enquesta els vam obtenir al febrer de l’any 2017 i van ser uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,72 punts sobre 10. Com a servei públic, el que es cerca és donar un servei a un preu adequat i amb una satisfacció màxima per part de tots els usuaris i aquesta enquesta ens garanteix que aquest objectiu s’està aconseguint. Adjuntem un extracte dels resultats de l’enquesta.

Any 2017

Els resultats d’aquesta enquesta els vam obtenir a l'abril del 2018 i van ser uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,79 punts sobre 10. Aquesta puntuació és lleugerament superior a la obtinguda en l’exercici anterior (2016) i per tant, ens demostra que continuem mantenint l’elevat nivell de qualitat en la prestació del nostre servei.

Any 2018

Els resultats d’aquesta enquesta els hem obtingut a l'abril del 2019 i han estat uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,81 punts sobre 10. Aquesta puntuació és lleugerament superior a la obtinguda en els exercicis anteriors, 2016 (un 8,72) i 2017 (un 8,79) i per tant, ens demostra que continuem mantenint l’elevat nivell de qualitat en la prestació del nostre servei.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals