DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Plaça indefinida auxiliar polivalent SFRBC

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D'UN/A AUXILIAR POLIVALENT

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

CONVOCATORIA BOPT CVE 2021-02509 23/03/2021 

Funcions bàsiques:

 a) Funcions administratives:

  Preparar i recopilar documentació i introduir-la en la base de dades.

  Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestiódocumental.

 Suport en la atenció a les famílies i públic (trucades telefòniques i informaciógeneral, venda de flors... etc).

 Suport a les famílies en les tasques i tràmits addicionals.

  Gestió i control de l’agenda de la gerència operativa.

 Altres tasques de suport administratiu pròpies del departament d’administració.

 b) Realització de cerimònies de comiat.

 c) Suport al dol.

 d) Gestió i seguiment dels actes de promoció cultural i patrimonial

 e) Gestió i suport a les accions de comunicació encomanades per la gerència operativa

 f) Suport als funeraris en les següents tasques, en els casos que sigui necessari:

  Recollida de difunts.

 Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

 Control d’objectes personals del difunts.

 Xofer i ajudant en cerimònies.

 Recepció i trasllat de difunts.

 Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

 Petites reparacions a fèretres.

  Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts

  

Per a més informació, poden consultar els documents adjunts.

També es posa a disposició la plantilla que cal omplir per a la presentació de la inscripció al procés de selecció.

Els interessats han de presentar la sol·licitud amb la plantilla d'inscripció adjunta.

Per a més informació, poden consultar els document adjunts.

23/03/2021 - Publicació bases al BOPT .- Consulteu bases. Termini per presentació de candidatures: 12/04/2021

15/04/2021 - Publicació llistat provisonal admesos i exclosos.- Consulteu bases. Termini per presentació d'al·legacions: 20/04/2021

22/04/2021 - Publicació llistat definitiu admesos i exclosos, convocatoria prova català i explicacions sobre proves pràctiques.

 28/04/2021 - Publicació resultat prova català , convocatòria prova pràctica i relació dels membres del Tribunal.

03/05/2021 - Publicació resultat prova pràctica i convocatòria prova cerimònia.

07/05/2021 - Publicació resultat prova cerimònia i convocatòria entrevista.

12/05/2021 - Publicació resultat entrevista, resultat final i proposta de candidat.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CERIMÒNIA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball

Cap d'administració i finances promoció interna

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA PER PROMOCIÓ INTERNA D'UN/A CAP D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA …

Anar a l'oferta de treball