DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Plaça indefinida d'auxiliar administratiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria examen teòric: 24/11/2020.

Data de publicació resultats examen teòric , convocatòria prova informàtica i normativa Mas Carandell: 30/11/2020.

Data de publicació resultats prova informàtica i convocatòria entrevista personal: 14/12/2020.

Data de publicació resultats resutats finals i proposta de candidat/a: 22/12/2020.

ACLARIMENT: El Pla General Comptable al que es fa referència a les bases és l'aplicable a societats mercantils

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: [email protected]

Funcions bàsiques:

Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.
Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.
Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.
Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.
Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEÒRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA SUPORT INFORMÀTIC

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA DE PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU 2022

PROCÉS DE SELECCIÓ TEMPORAL D'UNA PERSONA DE CATEGORIA PEÓ DE CEMENTIRI PER COBERTURA DE VACANCES D'ESTIU PUBLICAT EN DATA 16/06/2022   Les funcions a realitzar són les següents:  1. Realitzar inhumacions , exhumacions i…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball