DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Plaça indefinida d'auxiliar administratiu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria examen teòric: 24/11/2020.

Data de publicació resultats examen teòric , convocatòria prova informàtica i normativa Mas Carandell: 30/11/2020.

Data de publicació resultats prova informàtica i convocatòria entrevista personal: 14/12/2020.

Data de publicació resultats resutats finals i proposta de candidat/a: 22/12/2020.

ACLARIMENT: El Pla General Comptable al que es fa referència a les bases és l'aplicable a societats mercantils

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: [email protected]

Funcions bàsiques:

Vetllar per l'acompliment dels tràmits administratius mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
Tramitar els expedients i responsabilitzar-se fent un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
Redactar documents de caràcter administratiu amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
Coordinar-se amb altres unitats quan es requereixi una actuació conjunta.
Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.
Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l'àmbit.
Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s'escaiguin.
Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
Qualsevol altra que se li encomani en el funcionament del servei.
Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEÒRICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA SUPORT INFORMÀTIC

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

  BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de…

Anar a l'oferta de treball

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball