DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


Plaça indefinida peó de cementiri

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA DE PEÓ DE CEMENTIRI, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

nici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria prova pràctica: 24/11/2020.

Data de publicació modificació convocatòria hores prova pràctica: 30/11/2020

Data de publicació resultats prova pràctica i convocatòria d'entrevista: 02/12/2020

Data de publicació resultats finals i proposta de candidat: 17/12/2020

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: [email protected]

Funcions bàsiques:

Realitzar inhumacions, exhumacions i reduccions
Neteja dels recintes
Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al cementiri i els seus accessos
Suport al forn crematori: fer incineracions, manteniment del forn i altres instal·lacions
Feines de paleta en general i manteniment
Col·locació de làpides i d’altres
Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA CATALÀ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

  BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de…

Anar a l'oferta de treball

Borsa de treball de funeraris i funeràries de segona 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

OFERTA DE TREBALL TEMPORAL PER INTERINITAT D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI

L'objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  selecció,  pel  sistema  de  concurs-oposició, d’una plaça temporal d’interinitat d’una persona en categoria d’Oficiala o d’Oficial de Cementiri…

Anar a l'oferta de treball