Contacte  

Telèfon 24 hores

977 750 422

Correu elèctronic
info@sfreus.cat

Plaça de Pablo Picasso, 1, 43204 Reus

Plaça Indefinida Peó de Cementiri Imprimir

Llistat de defuncions

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA INDEFINIDA DE PEÓ DE CEMENTIRI, DE LA PLANTILLA PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

Inici del Procés: A partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació al BOPT: 14/10/2020 (Enllaç a la publicació)

Termini per presentar sol·licituds: 03/11/2020 - en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Data de publicació llista provisional d'admesos i exclosos: 09/11/2020. Termini per presentar esmenes: 14/11/2020

Data de publicació llista definitiva d'admesos i exclosos, composició Tribunal i convocatòria examen de català: 16/11/2020.

Data de publicació resultats prova de català i convocatòria prova pràctica: 24/11/2020.

Data de publicació modificació convocatòria hores prova pràctica: 30/11/2020

Data de publicació resultats prova pràctica i convocatòria d'entrevista: 02/12/2020

Data de publicació resultats finals i proposta de candidat: 17/12/2020

AVÍS IMPORTANT: La presentació de les sol·licitud es podrà fer mitjançant l'adreça electrònica: rrhh@sfreus.cat


Funcions bàsiques:

  • Realitzar inhumacions, exhumacions i reduccions
  • Neteja dels recintes
  • Ha de col·laborar en les tasques de transport manual de cadàvers, fèretres i material al cementiri i els seus accessos
  • Suport al forn crematori: fer incineracions, manteniment del forn i altres instal·lacions
  • Feines de paleta en general i manteniment
  • Col·locació de làpides i d’altres

Per a més informació, poden consultar el document adjunt.

Teniu a la vostra disposició una plantilla de sol·licitud d'admissió a les proves de selecció.


Ajuntament de Reus
Reus serveis municipals