DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

BOPT: CVE 2024-00508

Objecte de la convocatòria 

El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.

La vigència de la borsa actual és fins el 21 de febrer de l’any 2025.

L’objecte d’aquestes bases és l’ampliació de la borsa de treball vigent fins el 21 de febrer de l’any 2025 per a la posterior provisió, de places de Funerari per cobrir eventualitats,  baixes per accident o malaltia, a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Aquest procés de selecció seria complementari a la citada borsa de treball i l’ordre final dels admesos d’aquesta borsa complementària serien a continuació del darrer de la llista admesos vigent. Per tant, el primer admès d’aquesta borsa complementària seria el novè de la llista global. 

Funcions bàsiques del lloc de treball:

1.    Recollida de difunts en lloc de la defunció.

2.    Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.

3.    Control d’objectes personals del difunts.

4.    Xofer i ajudant en cerimònies.

5.    Recepció i trasllat de difunts.

6.    Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.

7.    Petites reparacions a fèretres.

8.    Tasques de neteja dels vehicles funeraris.

9.    Suport al Cementiri en tasques d’inhumació de difunts.

10.  Suport al forn crematori, manteniment del forn i altres instal·lacions.

11.  Gestió documental bàsica.

12.  Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

13.  Atenció a les famílies.

14.  Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.

15.  Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

18/01/2024: Publicació bases a la web

26/01/2024: Publicació de les bases al BOPT. Fi de termini presentació de candidatures el dia 15/02/2024

16/02/2024: Publicació llistat de persones admeses i excloses provisional. Fi de termini d'al·legacions: 21/02/2024

23/02/2024: Publicació llistat de persones admeses i excloses definitiu. Convocatòria de les proves de català i Constitució Membres del Tribunal.

 

PLANTILLA PROCES DE SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES AMPLIACIO BORSA TREBALL PUBLICADA BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES, CONVOCATORIA CATALA I MEMBRES DEL TRIBUNAL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES PROCES DE SELECCIO TEMPORAL ADMINISTRATIU/VA TECNIC/A DE COMPRES

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ADMINISTRATIU PER LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA SOCIETAT REUS…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT CVE 2023-10722L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es de…

Anar a l'oferta de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER INTERINITAT I POSTERIOR BORSA DE TREBALL D'OFICIAL/A DE CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINDER/A

CONVOCATÒRIA BOPT DE DATA 20-11-2023 CVE  2023-10260 L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal d’interinitat mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial de Cementiri-Crematori-Jardiner/a i posterior…

Anar a l'oferta de treball