DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

La vostra experiència per ajudar-nos a millorar

Gestió de la qualitat

Compromís amb la qualitat

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp té un compromís amb la qualitat en la prestació del servei funerari a través d’un indicador estandarditzat. Entre les diferents sistemàtiques, hem triat l’NPS (“Net Promoter Score” – Puntuació Neta de Promotors). L’NPS és actualment el millor sistema de mesurament de la satisfacció dels clients, ja que és complet, objectiu, quantificat i conté tota la informació necessària per a millorar el servei.

        El grau de satisfacció dels nostres usuaris es mesura a partir de la predisposició d'aquests a aconsellar els nostres serveis. És un sistema de mesurament de la qualitat percebuda reconegut per la seva exigència i aplicabilitat. La recollida de dades es duu a terme a través d'un sistema de trucades pel qual, dies després d'haver assistit a la família, un membre d'aquesta respon a una pregunta amb la que ha de de valorar de 0 a 10 si aconsellarien o no els serveis de Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp. Així, la distribució de puntuació que utilitza és la següent:

  • 1. Promotors: persones que han contestat 9 o 10.

  • 2. Passius: persones que han contestat 7 o 8.

  • 3. Detractors: tots els altres, persones que han contestat entre 0 i 6.

Una vegada classificades les respostes, l’NPS es calcula com el percentatge de Promotors menys el percentatge de Detractors, és a dir:

Fòrmula de la qualitat

 

On:

#P: Nombre de Promotors

#N: Nombre de Passius

#D: Nombre de Detractors

n: Nombre de clients que responen les enquestes, és a dir, #P+#N+#D.

El nostre objectiu és aconseguir que la nostra valoració estigui dins dels valors de la mitjana del sector.

La mitjana del sector es publicarà juntament amb el seguiment del compliment d’aquest indicador, al Portal de Transparència de Reus Serveis Municipals.

NPS del darrer mes Anar al portal de transparència

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ I DE PERCEPCIÓ DE LA QUALITAT

2018

Els resultats d’aquesta enquesta els hem obtingut a l’abril del 2019 i han estat uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,81 punts sobre 10. Aquesta puntuació és lleugerament superior a la obtinguda en els exercicis anteriors, 2016 (un 8,72) i 2017 (un 8,79) i per tant, ens demostra que continuem mantenint l’elevat nivell de qualitat en la prestació del nostre servei.

Informe resultats qualitat 2018

pdf Descarregueu-vos l’arxiu

2017

Els resultats d’aquesta enquesta els hem obtingut a l’abril del 2019 i han estat uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,81 punts sobre 10. Aquesta puntuació és lleugerament superior a la obtinguda en els exercicis anteriors, 2016 (un 8,72) i 2017 (un 8,79) i per tant, ens demostra que continuem mantenint l’elevat nivell de qualitat en la prestació del nostre servei.

Informe resultats qualitat 2017

pdf Descarregueu-vos l’arxiu

2016

Els resultats d’aquesta enquesta els hem obtingut a l’abril del 2019 i han estat uns resultats molt satisfactoris, ja que a nivell global ( Serveis Funeraris, Crematori i Cementiri), la divisió obté una puntuació de 8,81 punts sobre 10. Aquesta puntuació és lleugerament superior a la obtinguda en els exercicis anteriors, 2016 (un 8,72) i 2017 (un 8,79) i per tant, ens demostra que continuem mantenint l’elevat nivell de qualitat en la prestació del nostre servei.

Informe resultats qualitat 2016

pdf Descarregueu-vos l’arxiu
Últimes defuncions

En aquest enllaç podeu accedir a l'històric de les darreres defuncions que han estat ateses al nostre Tanatori Municipal de Reus.

Aneu a Últimes defuncions
Cementeri general

El Cementiri General de Reus ha complert recentment els seus 150 anys d'història. Una commemoració que ha estat protagonitzada per tot un seguit d'activitats culturals i de divulgació d'aquest patrimoni.

Aneu al cementiri
Botiga online

En aquest apartat trobareu diferents possibilitats de detalls florals per fer arribar a les famílies mentre fan ús de les diverses sales de vetlla.

Aneu a la nostra botiga