DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

BOPT CVE | |  2023-02308

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’Agents/es de Contractació vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions.

Els/les Agents de Contractació són el personal que està capacitat per oferir, tramitar i contractar els serveis que l’empresa presta als usuaris , coordinant-se amb els departaments que siguin necessaris i procurant en tot moment la satisfacció del client.

Les funcions bàsiques són :

1. Atenció al públic.

2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.

3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.

4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.

5. Generació d’ordres de treball.

6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.

7. Suport a les tasques administratives.

8. Seguiment de morosos.

9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

 

21/03/2023: Publicació bases al BOPT. Termini d'inscripció: 11/04/2023

14/04/2023: Publicació llista provisional de persones admeses i excloses. Fi de termini al·legacions 17/04/2023

18/04/2023: Publicació llistat definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria de proves. 

19/04/2023: Publicació resultats proves i convocatòria entrevista.

24/04/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025.

19/05/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025 després d'una renuncia.

PUBLICACIÓ BASES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

PLANTILLA D'INSCRIPCIO PROCÉS DE SELECCIÓ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVES I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL 30/04/2023

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

Objecte de la convocatòria El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.La vigència de la…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIO TEMPORAL ADMINISTRATIU/VA TECNIC/A DE COMPRES

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ADMINISTRATIU PER LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA SOCIETAT REUS…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT CVE 2023-10722L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es de…

Anar a l'oferta de treball