DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

BOPT CVE | |  2023-02308

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’Agents/es de Contractació vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions.

Els/les Agents de Contractació són el personal que està capacitat per oferir, tramitar i contractar els serveis que l’empresa presta als usuaris , coordinant-se amb els departaments que siguin necessaris i procurant en tot moment la satisfacció del client.

Les funcions bàsiques són :

1. Atenció al públic.

2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.

3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.

4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.

5. Generació d’ordres de treball.

6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.

7. Suport a les tasques administratives.

8. Seguiment de morosos.

9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

 

21/03/2023: Publicació bases al BOPT. Termini d'inscripció: 11/04/2023

14/04/2023: Publicació llista provisional de persones admeses i excloses. Fi de termini al·legacions 17/04/2023

18/04/2023: Publicació llistat definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria de proves. 

19/04/2023: Publicació resultats proves i convocatòria entrevista.

24/04/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025.

19/05/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025 després d'una renuncia.

PUBLICACIÓ BASES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

PLANTILLA D'INSCRIPCIO PROCÉS DE SELECCIÓ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVES I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL 30/04/2023

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT 2023-2025

  BOPT CVE 2023-05689 L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places d‘auxiliar polivalent vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL DE FUNERARIS I FUNERÀRIES DE SEGONA 2023-2025

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de Funerari/a de segona vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Funcions…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2022_2024

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA CONVOCATÒRIA BOPT CVE…

Anar a l'oferta de treball