DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES BORSA DE TREBALL D'AGENTS/ES DE CONTRACTACIÓ 2023_2025

BOPT CVE | |  2023-02308

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENT/A DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió de places d’Agents/es de Contractació vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions.

Els/les Agents de Contractació són el personal que està capacitat per oferir, tramitar i contractar els serveis que l’empresa presta als usuaris , coordinant-se amb els departaments que siguin necessaris i procurant en tot moment la satisfacció del client.

Les funcions bàsiques són :

1. Atenció al públic.

2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.

3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.

4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.

5. Generació d’ordres de treball.

6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.

7. Suport a les tasques administratives.

8. Seguiment de morosos.

9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria.

 

 

21/03/2023: Publicació bases al BOPT. Termini d'inscripció: 11/04/2023

14/04/2023: Publicació llista provisional de persones admeses i excloses. Fi de termini al·legacions 17/04/2023

18/04/2023: Publicació llistat definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria de proves. 

19/04/2023: Publicació resultats proves i convocatòria entrevista.

24/04/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025.

19/05/2023: Resultat final i composició borsa de treball vigent fins el 23/04/2025 després d'una renuncia.

PUBLICACIÓ BASES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

PLANTILLA D'INSCRIPCIO PROCÉS DE SELECCIÓ

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTAT PROVES I CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS BORSA DE TREBALL 30/04/2023

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL PER LA COBERTURA D'UNA BAIXA DE PARTERNITAT D'UN PEO/ONA DE CEMENTIRI

L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal per interinitat per la cobertura d'una paternitat d’una persona en categoria de peó o peona de cementiri de la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA,   Funcions…

Anar a l'oferta de treball

PROCES DE SELECCIÓ TEMPORAL AL 50% PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN/A OFICIAL DE CEMENTIRI/CREMATORI/JARDINER

L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el desembre del 2024, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Oficial/a de Cementiri-Crematori…

Anar a l'oferta de treball

BASES PLAÇA INDEFINIDA D'OFICIAL_A DE CEMENTIRI PER TAXA DE REPOSICIÓ 2022

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU D’UNA PERSONA D’OFICIAL/A DE CEMENTIRI INDEFINIDA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA BOPT CVE 2023-04030 L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça indefinida per…

Anar a l'oferta de treball