DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BASES PROCES DE SELECCIÓ AGENT DE CONTRACTACIO AMB COORDINACIO INDEFINIT

APLICACIÓ TAXA DE REPOSICIÓ 2023

BOPT: CVE 2024-01748

L’objecte d’aquestes bases és la provisió d’una plaça d’Agents de Contractació vacant a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, amb el plus de coordinació. 

Els/les Agents de Contractació són el personal que està capacitat per oferir, tramitar i contractar els serveis que l’empresa presta als usuaris , coordinant-se amb els departaments que siguin necessaris i procurant en tot moment la satisfacció del client.

Les funcions bàsiques són :

1. Atenció al públic.

2. Tramitació del servei funerari i confecció del pressupost.

3. Gestió externa de permisos i tràmits davant d’altres administracions.

4. Control i seguiment dels serveis, fins al cobrament de les factures.

5. Generació d’ordres de treball.

6. Generació de comandes a proveïdors de serveis.

7. Suport a les tasques administratives.

8. Seguiment de morosos.

9. Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball.

Tanmateix, aquesta persona, realitzarà tasques de coordinació i de preparació de tasques comercials que actualment no es realitzen. 

La  retribució  anual  serà  la  que  marquen  les  taules  salarials  del  conveni  col·lectiu  de  Serveis Funeraris Reus i Baix per la categoria de l’objecte de la convocatòria i pel plus de coordinació estipulat a l’article 28 del conveni referenciat.

 

27/02/2024: Publicació de les bases i de la plantilla d'inscripció a la web. 

28/02/2024: Publicació de les bases al BOPT.

15/03/2024: Publicació del llistat provisional de persones admeses i excloses

18/03/2024: Publicació del llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria prova de català

20/03/2024: Publicació resultats prova de català i convocatòria prova teòrica i pràctica

21/03/2024: Publicació resultats prova teòrica i pràctica de simulació i convocatòria prova de planificació i acció comercial i entrevista

22/03/2024: Publicació resultats finals i proposta de persona candidata. 

BASES CONTRACTE INDEFINIT AGENT/A DE CONTRACTACIO AMB PLUS COORDINACIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

PLANTILLA INSCRIPCIO AL PROCES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES CONTRACTE INDEFINIT AGENT/A DE CONTRACTACIO AMB PLUS COORDINACIO PUBLICADES AL BOPT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCATORIA PROVA DE CATALA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS CATALA I CONVOCATORIA PROVA TEORICA I PRACTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEORICA I PRACTICA DE SIMULACIO I CONVOCATORIA PROVA DE PLANIFICACIO I ENTREVISTA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS FINALS I PROPOSTA PERSONA CANDIDATA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES PROCES DE SELECCIÓ OFICIAL/A DE CEMENTIRI-CREMATORI-JARDINER/A INDEFINIT

L’objecte d’aquestes bases és la provisió d’una plaça d’Oficial de Cementiri-Crematori-Jardiner/a vacant a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA i posterior composició de borsa de treball. Les funcions a realitzar són les següents:…

Anar a l'oferta de treball

BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

Objecte de la convocatòria El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.La vigència de la…

Anar a l'oferta de treball

BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT 2023-2025

  BOPT CVE 2023-05689 L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places d‘auxiliar polivalent vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles…

Anar a l'oferta de treball