DEFUNCIONS COM ARRIBAR-HI US PODEM AJUDAR?

RECURSOS HUMANS


BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT 2023-2025

 

BOPT CVE 2023-05689

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places d‘auxiliar polivalent vacants a la plantilla de personal de Reus Serveis Municipals SA, o bé cobrir possibles substitucions. Les funcions a realitzar, de conformitat amb l’annex IV, “Descripció categories professionals” del Conveni Col·lectiu del Personal de la Divisió de Funerària de l'empresa Reus Serveis Municipals, SA, per als anys 2020-2023 són les següents:


a) Realització de cerimònies de comiat.
b) Suport al dol.
c) Gestió i seguiment dels actes de promoció cultural i patrimonial
d) Gestió i suport a les accions de comunicació encomanades per la gerència operativa
e) Suport als funeraris en les següents tasques, en els casos que sigui necessari:
• Recollida de difunts en lloc de la defunció.
• Preparació de fèretre, difunts i presentació en sales de vetlla i/o trasllat.
• Control d’objectes personals del difunts.
• Xofer i ajudant en cerimònies.
• Recepció i trasllat de difunts.
• Manteniment instrumental bàsic de condicionament de difunts.
• Petites reparacions a fèretres.

• Tasques de neteja dels vehicles funeraris.
• Suport al Cementiri sense que impliqui tasques de paleta i tancament de les sepultures
en les inhumacions ni les reduccions.
• Suport al forn crematori, sense que impliqui tasques específiques de manipulació dels
controls del forn ni la realització del procés íntegre de cremació.
• Gestió documental bàsica.
• Suport a la neteja i la bona imatge del servei.

• Atenció a les famílies.
• Col·laboració en el manteniment de les instal·lacions.
• Altres funcions indispensables i vinculades al lloc de treball

 

30/06/2023: Publicació de les bases al web. Fi termini presentació candidatures el dia 24/07 a les 15:00h.

05/07/2023: Modificació de les bases, ampliant informació.

24/07/2023: Publicació llistat provisional de persones admeses i excloses. Fi de termini de presentació d'al·legacions 29/07/2023 a les 15:00h.

29/07/2023: Publicació llistat definitiu, composició Membres del Tribunal i convocatòria prova de català. 

01/08/2023: Publicació resultats de català i convocatòria prova teòrica i pràctica. 

02/08/2023: Publicació resultats de la prova teòrica i pràctica.

03/08/2023: Publicació resultats finals i composició de la borsa vigent fins els dia 02/08/2025. 

13/11/2023: Publicació nova llista vigent fins el dia 02/08/2025.

 

 

BASES BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

PLANTILLA PROCES DE SELECCIO

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

BASES MODIFICADES BORSA DE TREBALL AUXILIAR POLIVALENT

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES I EXCLOSES, MEMBRES DEL TRIBUNAL I CONVOCATÒRIA EXAMEN CATALA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS CATALA I CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

LLISTAT RESULTATS ENTREVISTA I COMPOSICIO FINAL DE LA BORSA

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

NOVA LLISTAT VIGENT A DATA 13/11/2023

pdf
Descarregueu-vos l’arxiu

ALTRA INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS

BASES AMPLIACIO BORSA DE TREBALL FUNERARIS I FUNERÀRIES 2024-2025

Objecte de la convocatòria El dia 13 de novembre de l’any 2023 es va publicar el darrer llistat de la composició de la borsa de treball de funeraris i funeraris que es pot consultar en l'apartat del seu procés de selecció.La vigència de la…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIO TEMPORAL ADMINISTRATIU/VA TECNIC/A DE COMPRES

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS SELECTIU PER L’APROVISIONAMENT D’UNA PLAÇA TEMPORAL D’ADMINISTRATIU PER LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIVISIÓ SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP DE LA SOCIETAT REUS…

Anar a l'oferta de treball

BASES PROCES DE SELECCIÓ CONTRACTE RELLEU 50% AGENT/A DE CONTRACTACIO

BOPT CVE 2023-10722L’objecte d’aquestes bases és l’aprovisionament d’una plaça temporal, de contracte relleu fins el març del 2025, en règim de lliure concurrència, al 50% de la jornada mitjançant concurs –oposició, d’una plaça d’Agents/es de…

Anar a l'oferta de treball